Kim jest prepper, czyli pojęcia podstawowe w 12 punktach

przez | 23 kwietnia 2020

Zamiast wstępu

Zanim przejdziemy do rzeczy, chciałbym najpierw wyjaśnić podejście do spraw pisowni terminów o których będzie mowa.

Spotkałem się z wieloma sposobami pisowni i odmiany omawianych terminów: survivalism, surwiwalizm, surwiwalista, prepper, preppersi, przepperzy, surwiwalowcy itp. W poniższym artykule, jak i na całej stronie zamierzam się trzymać takiej oto konwencji: słowa preppers, prepper i survivalista traktuję jako równoznaczne. Słowo surwiwalowiec ma trochę inny odcień znaczeniowy niż powyższe, więc będę się starał w miarę wyraźnie te pojęcia rozgraniczać.

Dopuszczam jako prawidłowe wariant survivalism jak i survivalizm. Jeśli ktoś ma jakieś zastrzeżenia do takiego podejścia, to proszę o pozostawienie swojej opinii w komentarzu pod artykułem.

Do omawianego w tym artykule tematu podszedłem głównie z perspektywy cywilizacji zachodniej, a konkretniej z perspektywy amerykańskiej, bo to właśnie w Stanach wzięły swój początek organizacje preppersów i tam się rozwijają najbardziej dynamicznie do dzisiaj.

Do dzieła. Na początek przydałoby się odpowiedzieć na pytanie…

Kim jest prepper / survivalista?

Survivalism to pojęcie, odnoszące się do grupy ludzi (zwanych survivalistami lub preppersami), którzy aktywnie przygotowują się do sytuacji kryzysowych, w tym możliwych zakłóceń w porządku społecznym lub politycznym, w skali od lokalnej do międzynarodowej.

Główny nacisk kładziony jest tutaj na samodzielność, gromadzenie zapasów, zdobywanie wiedzy i umiejętności przetrwania. Preppersi często szkolą się w dziedzinach walki partyzanckiej, samoobrony i podstaw medycyny, gromadzą też zapasy żywności i wody.

Prepper stara się być maksymalnie samowystarczalny, aby jak najbardziej uniezależnić się od czynników zewnętrznych. Niektórzy survivaliści budują schrony lub wyszukują naturalnych schronień (jaskinie, opuszczone kopalnie itp.), które adoptują i przystosowują na schrony i magazyny zasobów.

Trochę historii, czyli skąd wzięli się preppersi

Początki współczesnego ruchu survivalizmu wzięły swój początek w USA i Wielkiej Brytanii. Wywodzą się częściowo z popkultury, głównie literatury opisującej prawdziwe lub fikcyjne katastrofy, w tym załamanie światowej gospodarki i kryzys ekonomiczny.

Największy wkład w popularyzowanie świadomości konieczności bycia przygotowanym, miał okres zimnej wojny, kiedy to istniała realna groźba wybuchu konfliktu nuklearnego na globalną skalę.

Programy obrony cywilnej w USA w epoce zimnej wojny, promowały publiczne schronienia przeciw bombom atomowym, osobiste schrony przeciwatomowe i szkolenia dla dzieci, takie jak klasyczny filmy Duck and Cover.

Klasyczny film propagandowy 'Duck and Cover’, przygotowujący społeczeństwo na wojnę nuklearną z ZSRR

Wielki Kryzys, który nastąpił w USA w roku 1929, był podawany przez prekursorów preppersów, jako przykład na to że katastrofa może zdarzyć się w każdej chwili i trzeba być na nią przygotowanym.

Dalsze losy i rozwój ruchu preppersów

W latach 70, Howard Ruff ostrzegał przed upadkiem społeczno-ekonomicznym w swojej książce z 1974 r. “Głód i przetrwanie w Ameryce”. Książka Ruffa została opublikowana w okresie gwałtownej inflacji w następstwie kryzysu naftowego w 1973 roku. Można tam znaleźć większość elementów obecnych we współczesnym ruchu preppersów, w tym także porady dotyczące przechowywania żywności.

W swojej książce Howard Ruff wyrażał także pogląd, że metale szlachetne, takie jak złoto i srebro mają wewnętrzną wartość, która czyni je bardziej użytecznymi w przypadku upadku społeczno-gospodarczego niż papierowe pieniądze (tak zwane fiat money). Ruff opublikował później łagodniejsze wariacje na te same tematy, takie jak “How to Prosper During the Coming Bad Years”, który okazał się być bestsellerem roku 1979.

Srebrne monety
Kilka srebrnych monet amerykańskich. Od połowy lat sześćdziesiątych do lat siedemdziesiątych i później, ludzie zaczęli zbierać złote i srebrne monety, aby gromadzić majątek jako sposób na złagodzenie skutków hiperinflacji w gospodarce.

Zimna wojna i groźba konfliktu nuklearnego

Zainteresowanie ruchem survivalistów osiągnęło swój szczyt na początku lat 80., dzięki wspomnianej wcześniej książce Howarda Ruffa oraz opublikowanej w 1980 roku “Life After Doomsday” autorstwa Bruce’a D. Claytona. Wydanie książki Claytona, zbiegło się w czasie ze wznowieniem wyścigu zbrojeń między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim.

Taki niekorzystny rozwój stosunków między dwoma mocarstwami nuklearnymi, oznaczał przesunięcie akcentów w świadomości survivalistów. Do tej pory przygotowywali się oni do przetrwania upadku gospodarczego, głodu i niedoborów energii. Były to główne zmartwieniem preppersów w latach 70. W latach 80 szykowali się już na potencjalną wojnę nuklearną.

Kolejna fala zainteresowania tematyką survivalizmu rozpoczęła się po atakach z 11 września 2001 r., a następnie zamachach bombowych na Bali, w Madrycie i Londynie. Strach przed wojną, ptasią grypą, niedoborami energii, katastrofami ekologicznymi i globalnymi zmianami klimatu, w połączeniu z niepewnością gospodarczą i widoczną nieporadnością ludzkości po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 r. oraz huraganie Katrina, zwiększył zainteresowanie tematami przetrwania.

Nowy Orlean, powódź.
Efekty działania huraganu Katrina. Na zdjęciu podtopiony Nowy Orlean.

Wiele książek zostało opublikowanych po Wielkiej Recesji z 2008 r., oferując porady dotyczące przetrwania różnych potencjalnych katastrof – od niedoborów energii i awarii, po terroryzm nuklearny i biologiczny. Oprócz książek, popularnymi sposobami rozpowszechniania informacji o przetrwaniu stały się blogi i fora internetowe. Internet stał się swoistym forum wymiany poglądów i pomysłów między preppersami na całym świecie.

Zarys poglądów i możliwych scenariuszy

Zwolennicy survivalizmu podchodzą do tematu na różne sposoby, w zależności od okoliczności, sposobu myślenia i ich osobistych przewidywań na temat przyszłości.

Poniżej przedstawiona jest ich charakterystyka, chociaż większość (jeśli nie wszyscy) preppersi pasują do więcej niż jednej kategorii:

Zorientowani na ogólne bezpieczeństwo

Ludzie z tej grupy preppersów uczą się zasad i technik potrzebnych do przetrwania wszelkich zagrażających życiu sytuacji. Przygotowują się na katastrofy, które mogą spowodować obrażenia fizyczne oraz wymagają natychmiastowej reakcji lub obrony przed zagrożeniami. Ta grupa skupia się na przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom katastrof oraz walce w celu zapobiegania i łagodzenia szkód przez nie spowodowanych.

Przetrwanie w dzikim i nieprzyjaznym terenie

Ta grupa kładzie nacisk, na umiejętność utrzymania się przy życiu przez nieokreślony czas w zagrażających życiu okolicznościach dzikiej przyrody #pdk

Szczególnie chodzi tu o wypadki lotnicze, morskie oraz zagubienie w lesie. Mocny akcent kładą na przezwyciężenie niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą przetrwanie w obliczu pragnienia, głodu, nieprzyjaznego klimatu, trudnego terenu, utraty zdrowia, stresu i strachu.

Samoobrona

Ta grupa skupia się na przetrwaniu nagłych i gwałtownych aktów, w tym ochronie osobistej i jej konsekwencji prawnych. Ważna jest dla nich świadomość potencjalnego zagrożenia i uprawianie różnych sztuk walki. Szkolą się także w zakresie taktyki i użycia dostępnych środków obrony. Ta grupa preppersów jest często zorientowane na używanie broni palnej, w celu obrony przed atakującymi lub naruszeniem miru domowego.

Lekcja samoobrony. Prepper w akcji.
Lekcja samoobrony.

Katastrofy naturalne (krótkie, gwałtowne)

Ta grupa składa się z ludzi, którzy żyją na obszarach tornado, huraganu, powodzi, pożarów, trzęsień ziemi lub ciężkich opadów śniegu i chcą być przygotowani na ewentualne sytuacje awaryjne. Często budują bezpieczne schronienia które mogą oprzeć się sile żywiołu. Zakładają że społeczeństwo i cywilizacja przetrwa jako całość, więc przechowują żywność, wodę, lekarstwa i wystarczającą ilość zapasów, aby przetrwać jedynie przez stosunkowo krótki okres, dopóki kontakt z resztą świata i porządek nie zostaną przywrócone.

Katastrofa naturalna (długotrwała)

Ta grupa skupia swoją uwagę wokół długotrwałych konsekwencji zjawisk pogodowych trwających 2–10 lat, mogących powodować między innymi zniszczenie upraw rolnych. Preppersi z tej grupy mogą zaopatrzyć się nawet w kilka ton żywności na każdego członka rodziny oraz przechowywać inne zapasy które mogą wystarczyć im na lata.

Nieokreślona i wielopokoleniowa katastrofa naturalna

Grupa ta uważa za prawdopodobny koniec cywilizacji jaką znamy, na skutek czynników takich jak globalne ocieplenie, globalne ochłodzenie, degradacja środowiska, ocieplenie lub ochłodzenie wód prądu zatokowego. Niektórzy też przewidują okres ciężkich i surowych zim spowodowanych przez wybuch superwulkanu, uderzenie asteroidy lub rozprzestrzenianie konfliktu nuklearnego na globalną skalę.

Scenariusz bio-chemiczny

Grupa ta przygotowuje się do skutków rozprzestrzenianiem się śmiertelnych chorób, czynników biologicznych i chemicznych, w tym świńskiej grypy, E. coli 0157, zatrucia jadem kiełbasianym, gorączki denga, choroby Creutzfeldta – Jakoba, SARS, wścieklizny, wąglika, dżumy, cholery, wirusa HIV, wirusa Ebola, wirusa Marburg, wirusa Lassa, sarinu i VX. Wielu z nich posiada pełnotwarzowe maski przeciwgazowe NBC, kombinezony polietylenowe, buty PVC, rękawice nitrylowe, pałatki i duct tape.

Dopisek po czasie: po roku od napisania tego tekstu, akurat ten czarny scenariusz ziścił się na naszych oczach. Cały świat zmienił się na naszych oczach i to zaledwie w ciągu kilkunastu tygodni. Epidemia COVID-19 to nie tylko wirus: pociągnie ona za sobą wiele innych konsekwencji, na przykład…

Krach finansowy

Survivaliści przygotowujący się na ten scenariusz uważają, że światowy system finansowy jest zasadniczo wadliwy i na dłuższą metę niewydolny. Inwestują oni w sztabki złota i srebra, monety i inne metale szlachetne, a ostatnio także w kryptowaluty. Spodziewają się że papierowy (a właściwie elektroniczny) pieniądz, stanie się wkrótce bezwartościowy ze względu na hiperinflację. Scenariusz ten zdobył wielu zwolenników po roku 2009.

Wielka depresja w Chicago
Kolejka po darmową zupę podczas Wielkiego Kryzysu w Chicago.

Biblijna Apokalipsa

Osoby te badają proroctwa biblijne dotyczące czasów ostatecznych i uważają, że ziścić się może jeden z kilku scenariuszy. W tej grupie występuje szeroki zakres przekonań i poglądów. Prezentują najprzeróżniejsze postawy: od pacyfistów do obozów zbrojnych i od całkowitego zaniechania gromadzenia zapasów żywności (pozostawiając swój los w rękach Bożej Opatrzności) do przechowywania żywności niezbędnej na przeżycie dziesięcioleci.

Peak-oil (dosłownie “szczyt wydobycia ropy naftowej”)

Grupa ta uważa, że osiągnięcie i przekroczenie szczytowego wydobycia ropy naftowej stanowi realne zagrożenie dla zachodniej cywilizacji. Ludzie z tej grupy często przenoszą się z całymi rodzinami na wieś, aby tam uprawiać ziemię i w ten sposób stać się samowystarczalni.

Zorientowani na utrzymanie ciągłości cywilizacji

Ta grupa skupia się głównie na utrzymaniu pewnej formy systemu prawnego i spójności społecznej po załamaniu technicznej infrastruktury społeczeństwa. Swoje inspiracje czerpią z książek takich jak “Listonosz” Davida Brina, “The Knowledge: How to Rebuild Our World from Scratch” Lewisa Dartnella lub “The American Common Law: The Customary Law of the American Nation” Marcusa B. Hatfielda

Zmiana przedmiotu obaw i rodzaju przygotowań

Obawy survivalistów o przyszłość swoją i swoich rodzin oraz przygotowania do poradzenia sobie z problemami jakie niesie potencjalna katastrofa, zmieniały się na przestrzeni lat. W latach 70, obawy dotyczyły głównie zapaści gospodarczej, hiperinflacji i głodu.

Przygotowania obejmowały głównie przechowywanie żywności i relokację do obszaru w którym można samodzielnie uprawiać ziemię. Niektórzy gromadzili zapasy metali szlachetnych i towarów wymiennych, takich jak amunicja, która według nich mogłaby stać się w przyszłości czymś w rodzaju waluty. Zakładali, że pieniądz papierowy stanie się w niedalekiej przyszłości kompletnie bezwartościowy.

Na początku lat osiemdziesiątych groźba wojny nuklearnej stała się powszechnym zagrożeniem, dlatego niektórzy preppersi budowali wtedy schronienia przeciwatomowe. Przygotowywali się do przetrwania uderzeń nuklearnych i przetrwania w świecie zniszczonym przez wojnę atomową. Na kanwie tego scenariusza powstało wiele książek i filmów tak dokumentalnych jak i fikcyjnych. Powstała też swojego rodzaju popkultura postapokaliptyczna.

Scena z filmu Mad Max 2
Scena z filmu Mad Max (2015), który jest przykładem popkultury postapokaliptycznej.

Przekonania religijne

Istnieją też preppersi mający bardziej specyficzne obawy, wynikające z ich apokaliptycznych przekonań religijnych.

Niektórzy protestanci opierają się na interpretacji proroctwa biblijnego, znanego jako “uniesienie po ucisku”, czy “porwanie po ucisku”, zgodnie z którym świat będzie musiał przejść siedmioletni okres wojny i globalnej dyktatury zwanej „Wielkim Uciskiem “. Jim McKeever pomógł spopularyzować przygotowania do przetrwania tego scenariusza w swojej książce pod tytułem “Christians Will Go Through the Tribulation, and How To Prepare For It”.

Także niektórzy katolicy są preppersami. Ich przekonania oparte są na wielu objawieniach maryjnych, które mówią wprost o wielkiej karze zesłanej na ludzkość przez Boga. Chodzi tu szczególnie o te związane z Matką Bożą Fatimską i Matką Bożą z Akity (która stwierdza wprost, że ​​”ogień spadnie z nieba i zniszczy wielką część ludzkości”).

Terminologia

Survivaliści zachowują swoją tożsamość grupową, używając specjalistycznej terminologii, która nie jest powszechnie rozumiana poza ich kręgiem. Często używają akronimów wojskowych, takich jak OPSEC i SOP. Używają także określeń, które są unikalne dla ich własnych grup surwiwalistów. W planach mam stworzenie słownika terminów i określeń używanych przez survivalistów. Jeśli jesteś zainteresowany powstaniem takiego słownika, to napisz mi o tym w komentarzu pod artykułem.

Odbiór społeczny ruchu preppersów

W kulturze popularnej preppersi często postrzegani są jako mający powiązania z działaniami i grupami paramilitarnymi. Niektórzy survivaliści biorą aktywny udział w szkoleniach wojskowych, często z użyciem broni palnej i ten aspekt jest czasami podkreślany przez środki masowego przekazu.

Potencjalne załamanie cywilizacji jest często wymieniane jako motywacja do bycia dobrze uzbrojonym. W ten sposób niektórym nie-militarystycznym preppersom został niesłusznie przypisany militarystyczny wizerunek.

Survivaliści na świecie

Indywidualna gotowość do przetrwania oraz grupy i fora survivalistów – zarówno formalne, jak i nieformalne – są popularne na całym świecie. Najbardziej aktywne są w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Hiszpanii, Francji, Niemczech (często zorganizowane pod płaszczykiem “klubów przygody”), Holandii, Rosji, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych

Kim więc są preppersi i survivaliści?

Jest to po prostu bardziej lub mniej formalna grupa, która przygotowuje się na nadejście “ciężkich czasów”, niezależnie od tego co mogłoby jej wywołać. Taka zapobiegliwość wydaje się być rozsądna i celowa.

A Ty co sądzisz na ten temat? Czy masz w domu zapasy żywności które wystarczą Ci na przynajmniej tydzień? Masz bezpieczne schronienie w którym mógłbyś przeczekać ciężkie chwile?

5 2 głosów
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 Komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Opinie w treści
Zobacz wszystkie komentarze
Rys
Rys
2 lat temu

artykuł fajny, ale brak literatury, źródeł oprócz dwóch książek wplecionych w treść.